Aanleveren gegevens aangifte inkomstenbelasting

Jaarlijks verzorgen wij voor u de aangifte inkomstenbelasting. Dit doen wij voor zowel particulieren als ondernemers.

Rond februari krijgt u van de belastingdienst al de eerste brief, de uitnodiging om aangifte te doen. Wat kunt hier doen ter voorbereiding? U kunt ons stukken aanleveren die wij nodig hebben voor de verwerking van uw aangifte inkomstenbelasting

Overzicht: wat neemt u mee naar hulp bij aangifte?

 

 • Bent u nieuw binnen ons kantoor? > Een geldig legitimatiebewijs van uzelf
  Bent u gemachtigd om aangifte te doen voor uw fiscale partner? Neem dan ook mee: een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uw fiscale partner
 • Uw werkende DigiD met wachtwoord
  Bent u gemachtigd om aangifte te doen voor uw fiscale partner? Neem dan ook mee: de werkende DigiD met wachtwoord van uw fiscale partner
 • Doet u namens iemand anders aangifte? Neem dan mee: het machtigingsformulier
 • Gegevens over het inkomen van u en uw fiscale partner (bijvoorbeeld jaaropgaven en bankafschriften)

Als u minderjarige kinderen hebt:

 • Burgerservicenummer (BSN) van uw minderjarige kinderen
 • Geboortedatum van uw minderjarige kinderen
 • Gegevens over het spaargeld (+ 20.000 € ) van uw minderjarige kinderen (bijvoorbeeld bankafschriften)

 

Als u een voorlopige aanslag hebt

Als u een voorlopige aanslag van het aangifte jaar heeft
 • uw voorlopige aanslag

Als u inkomsten uit werk of woning hebt

Als u loon, uitkering en/of pensioen
hebt
 • de jaaropgave(n)
Als u een eigen woning (koopwoning)
hebt
 • de WOZ-beschikking van uw gemeente met peildatum van vorig jaar!
 • uw hypotheekoverzicht vorig jaar
 • de notarisafrekening (als u vorig jaar de eigen woning hebt gekocht of verkocht)

Als u andere inkomsten hebt

Als u partneralimentatie
ontvangt
 • de bankafschriften van de ontvangen partneralimentatie
Als u een bijdrage premiekoopwoning
ontvangt
 • de specificatie of de bankafschriften van de bijdrage
Als u nog andere inkomsten
hebt
 • een specificatie van de opbrengsten en de kosten

Als u reiskosten maakt

Als u met het openbaar vervoer reist
tussen uw woning en uw werk
 • de openbaarvervoerverklaring of de reisverklaring

Als u een lijfrente of verzekering hebt

Als u lijfrentepremie betaalt of stortingen
doet voor een lijfrentespaarrekening
 • de lijfrentepolis
 • het clausuleblad
 • de betalingsbewijzen
 • de verklaring pensioenaangroei  (factor A)

Als u spaargeld of beleggingen hebt

Als u spaargeld of beleggingen hebt + € 20.000
 • de saldoafschrift(en) van alle bank- en spaarrekeningen en beleggingen per 1 januari vorig jaar

Als u aftrekposten hebt

Als u alimentatie en
andere onderhoudsverplichtingen betaalt
voor uw (ex-)partner
 • de betalingsbewijzen
 • naam, geboortedatum en BSN (burgerservicenummer) van uw (ex-)partner
Als u specifieke zorgkosten hebt
 • de betalingsbewijzen
 • de nota’s en/of bankafschriften
 • de specificatie van de declaraties van uw zorgverzekering
Als u een voorgeschreven dieet volgt
 • de dieetverklaring van uw arts of diëtist
Als u studiekosten of
andere scholingsuitgaven hebt
 • de betalingsbewijzen
 • de nota’s en/of bankafschriften
 • de kennisgeving van de ontvangen studiefinanciering
Als u giften hebt
 • de betalingsbewijzen
 • de nota’s en/of bankafschriften
 • bij een periodieke gift kopie van de notariële of onderhandse overeenkomst